• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy Snow Coast Việt Nam

Dự án: Nhà máy Snow Coast Việt Nam

Khách hàng: Công ty CP Công nghệ Viteq Việt Nam

Hạng mục: Cung cấp Tủ trung thế 24kV, Tủ điện phân phối hạ thế tổng, tủ phân phối hạ thế

Địa điểm: CCN Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

................................................................................................................................

Một số hình ảnh tại công trình