• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy Lingyi Việt Nam - KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy Lingyi Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tăng Phúc

Hạng mục: Cung cấp Tủ phân phối hạ thế

Địa điểm: KCN Yên Phong - Bắc Ninh

.........................................................................................................................

Hình ảnh sản xuất, lắp ráp tủ điện tại Xưởng sản xuất VTQE