• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy sản xuất thiết bị linh kiện điện tử BOI

Dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BOI

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KỸ THUẬT KD VIỆT NAM

Hạng mục: Cung cấp Tủ điện hạ thế tổng MSB, Tủ phân phối hạ thế, Tủ điều khiển

Địa điểm: KCN Việt Hàn, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang

............................................................................................................................................

Hình ảnh một số tủ điện đã sản xuất: