• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Trạm điện Nhà máy số 3 - Meiko - Thạch Thất, Hà Nội

Dự án: Trạm điện Nhà máy số 3 Meiko - KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Khách hàng: Công ty CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Việt Nhật

Hạng mục: Cung cấp T điện hạ thể tổng MSB 5000A cho MBA 05 - TBA nhà máy số 3

Địa điểm: Nhà máy Meiko - KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

..........................................................................................................................................

Hình ảnh sản xuất, lắp ráp tủ điện tại Xưởng sản xuất VTQE