• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Tại Vtqe.vn chúng tôi hiện đang áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản.

    Nếu bạn đã từng mua hàng tại Viteq Electric và tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi thì bạn có thể lựa chọn phương án thanh toán bằng chuyển khoản để đạt hiệu quả cao nhất về chi phí và thời gian trong thanh toán. Thông tin tài khoản sẽ được hướng dẫn cụ thể khi bạn hoàn thành hóa đơn. Chúng tôi sẽ gởi hóa đơn VAT cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho bạn.

Thông tin chuyển khoản:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VITEQ ELECTRIC

Tài khoản              : 22010003190480

Tại ngân hàng      : TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Thăng Long, Hà Nội