• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy Điện tử TSMT Việt Nam

Dự án: Nhà máy Điện tử TSMT Việt Nam

Khách hàng: Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam

Hạng mục: Cung cấp Tủ điện hạ thể tổng MSB, vỏ bảo vệ MBA

Địa điểm: KCN Thái Hà, xã Bắc Lý - Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

..............................................................................................................................................

Hình ảnh sản xuất, lắp ráp tủ điện tại Xưởng sản xuất

 

               

 

               

 

                                  

      

                                  

 

                                  

 

Hình ảnh tủ đang lắp đặt tại công trường