• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

Dự án: Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

Khách hàng: Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp NSN

Hạng mục: Cung cấp Tủ điện phân phối hạ thế, Tủ điện điều khiển

Địa điểm: Nhà máy tại Phúc Thắng - Tp Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

........................................................................................................................

Một số hình ảnh sản xuất, lắp ráp tủ điện tại Xưởng sản xuất VTQE