• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh

Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh
Nhà máy sản xuất thực phẩm - Cốt Canh

Dự án: Nhà máy sản xuất thực phẩm

Khách hàng: Công ty CP Xây dựng và công nghiệp NSN

Hạng mục: Cung cấp Dàn tủ điện hạ thể tổng MSB 3200A, Tủ phân phối hạ thế

Địa điểm: KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

..........................................................................................................................................

   

Dàn tủ điện hạ thế tổng MSB 3200A

Hình ảnh sản xuất, lắp ráp tủ điện tại Xưởng sản xuất VTQE