• 0981.199.466
  • tampx.viteqelectric@gmail.com

Dự án JA Solar - Bắc Giang

Cung cấp Thanh cái Busbar đồng kết nối busway với Tủ điện, Máy phát điện, kết nối Tủ điện với Trạm biến áp

Dự án JA Solar - Bắc Giang

Địa điểm: Nhà máy JA SOLAR Việt Nam -  KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang.

Viteq Electric hợp tác cùng với Công ty TNHH Đạt Mỹ cung cấp hệ thống thanh cái đồng cho Dự án để kết nối hệ thống Tủ điện tổng (MSB)  với các Máy biến áp, kết nối Tủ điện với các đầu Busway.

Kết nối tủ với Máy biến áp khô

 

Kết nối đầu Busway với Máy phát điện và Tủ hoà máy phát 

 

 

Kết nối đầu Busway với Tủ điện